LAUPÄEV  11. veebruar 17:30-18:00 /TASUTA


Kus? Valuoja oru installatsiooni ala


Lemoot Kompanii loob Valuoja orgu püstitatud installatsiooni sisse performance.

"There is a light and it never goes out" vaatab valgust kui ühendavat jõudu. Liikuvad kehad murduvad ja pikenevad, pakuvad vaatajale naudingut ja kutsuvad märkama muidu pimedusse vajunut. Valgus kutsub ja peletab, hingab ja püsib paigal. Kas ma kardan pimedust või armastan valgust?

Lemoot kompanii on 2020. aasta suvel asutatud tantsu- ja etenduskunsti kompanii, mille tuumiku moodustavad õed Johhanna Anett ja Helle Mari Toomel. Sestap võib kompanii alguseks pidada ka 1994. aasta jaanuarit, millal eelnimetatud kodanikud planeedile Maa elama asusid. Sellest ajast alates oleme enda ümber kogunud mitmeid sõpru ja toetajaid, kellega koos toimetada.  

Performerid: Helle Mari Toomel, Katrin Kubber, Johhanna Anett Toomel 

Helikujundus: Karl Wiker

Facebookis üritus:  Lemoot Kompanii x Viljandi Tuled "There is a light and it never goes out"